psyykkinen valmennus

Olen työskennellyt reilun kymmenen vuoden ajan yksilö- ja pienryhmäohjauksen, opetuksen ja mentoroinnin parissa esittävän taiteen ja liikunnan maastoissa. Erilaisissa työympäristöissäni olen usein tekemisissä fyysiseen harjoitteluun ja esiintymiseen tai muuten haastavasta tilanteesta suoriutumiseen liittyvien vaatimusten kanssa. Näissä yhteyksissä eteen tulleet psyykkiset kysymykset ja omat kokemukseni ovat motivoineet minua opiskelemaan liikuntapsykologiaa. Olen valmistunut Cope Oy:n EduFocus – Psyykkisen valmennuksen asiantuntijakoulutuksesta ja työni ohessa jatkan liikuntapsykologian opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Psyykkisten taitojen harjoittelussa keskityn urheilijoiden ja esittävien taiteiden ammattilaisten sekä valmentajien/ohjaajien/työryhmien koollekutsujien kanssa työskentelyyn. Vastaanotollani harjoitellaan ja käydään psyykkisiä taitoja läpi yksilöllisen tilanteesi ja toiveesi mukaan. Työskentelyn yksi päämäärä on itsetuntemuksen syventäminen; millainen urheilija, ohjaaja, valmentaja, esiintyjä, työryhmän koollekutsuja minä olen?

Tapaamiskertamme voivat liittyä esimerkiksi motivaatioon, tavoitteisiin, itseluottamukseen, ryhmädynamiikkaan, stressinsäätelyyn, esiintymisjännitykseen tai vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin. Vastaanottotyöskentelyn lisäksi voin sopimuksen mukaan myös jalkautua harjoitteluympäristöösi. Urheilun puolella olen tehnyt psyykkisen valmennuksen työharjoittelun pikajuoksun parissa ja työskentelyni lajin parissa jatkuu.

Työ psyykkisen valmennuksen asiantuntijan kanssa perustuu usein asiakkaan haluun ja tarpeeseen kehittyä psyykkisten taitojen alueella. Työskentelymme alussa tutustun huolellisesti tilanteeseesi ja niihin vaatimuksiin, joihin on tarve vastata. Sovimme tapaamiskerroista, asetamme työskentelylle yhdessä tavoitteet, ja suunnittelen työkalut ja menetelmät, joiden avulla työskentelemme yhdessä asetettuja tavoitteita kohti johdonmukaisesti. Arvioimme yhdessä työskentelyn etenemistä. Työskentely on dialogista ja käytännönläheistä.

Jos psyykkisten taitojen harjoitteluprosessi kiinnostaa sinua tai ryhmääsi niin ota yhteyttä sähköpostitse skelloku@gmail.com tai lähettämällä Instagram -viesti, vastaan mielelläni lisäkysymyksiisi.

🇬🇧

From the autumn 2022 onwards I work also as a coach/mentor. For the moment this service is available only in Finnish.