psyykkinen valmennus

Olen työskennellyt reilun kymmenen vuoden ajan yksilö- ja pienryhmäohjauksen, opetuksen ja mentoroinnin parissa esittävän taiteen ja liikunnan maastoissa. Erilaisissa työympäristöissäni olen usein tekemisissä fyysiseen harjoitteluun ja esiintymiseen tai muuten haastavasta tilanteesta suoriutumiseen liittyvien vaatimusten kanssa. Olen valmistunut Cope Oy:n EduFocus – Psyykkisen valmennuksen asiantuntijakoulutuksesta ja olen suorittanut liikuntapsykologian perusopinnot sekä liikuntapsykologian aineopinnot ovat loppusuoralla Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Valmennustyöni teoreettinen viitekehys asettuu urheilu- ja suorituskyvyn psykologiaan, liikuntapedagogiikkaan sekä ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.

Psyykkisten taitojen harjoittelussa keskityn urheilijoiden ja esittävien taiteiden ammattilaisten sekä valmentajien/ohjaajien/työryhmien koollekutsujien kanssa työskentelyyn. Vastaanotollani harjoitellaan ja käydään psyykkisiä taitoja läpi yksilöllisen tilanteesi ja toiveesi mukaan. Työskentelyn yksi päämäärä on itsetuntemuksen ja ammatillisen identiteetin syventäminen; millainen urheilija, ohjaaja, valmentaja, esiintyjä, työryhmän koollekutsuja minä olen?

Tapaamiskertamme voivat liittyä esimerkiksi motivaatioon, tavoitteisiin, itseluottamukseen, kehotietoisuuteen, ryhmädynamiikkaan, stressinsäätelyyn, esiintymisjännitykseen tai vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin. Vastaanottotyöskentelyn lisäksi voin sopimuksen mukaan myös jalkautua harjoitteluympäristöösi.

Työ psyykkisen valmentajan kanssa perustuu usein asiakkaan haluun ja tarpeeseen kehittyä psyykkisten taitojen alueella. Työskentelymme alussa tutustun huolellisesti tilanteeseesi ja niihin vaatimuksiin, joihin on tarve vastata. Asetamme työskentelylle yhdessä tavoitteet, sovimme muutaman viikon välein toteutuvista tapaamiskerroista ja suunnittelen työkalut ja menetelmät, joiden avulla työskentelemme yhdessä asetettuja tavoitteita kohti johdonmukaisesti. Arvioimme yhdessä työskentelyn etenemistä ja voimme tavata niin monta kertaa kuin koet tarpeelliseksi. Työskentely on dialogista ja käytännönläheistä.

Olen Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen jäsen ja psyykkisen valmentajan työtäni ohjaavat yhdistyksen ammattieettiset säännöt. Jos psyykkisten taitojen harjoitteluprosessi kiinnostaa sinua tai ryhmääsi niin ota yhteyttä matalalla kynnyksellä sähköpostitse skelloku@gmail.com tai lähettämällä Instagram -viesti, vastaan mielelläni lisäkysymyksiisi.

🇬🇧

From the autumn 2022 onwards I work also as a performance coach. For the moment this service is available only in Finnish.