Mobile massage

! Tämä palvelu ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta kun tilanne sallii niin toteutan taas käyntejä!

Sopisiko virkistävä taukohieronta työpaikallesi? Toteutan hierontakäyntejä Helsingin kantakaupungin alueella mukanani kätevästi liikkuvan niska-hartiahierontatuen kanssa, jolla oikea hieronta-asento löytyy mukavasti. Tuon mukanani myös muut tarvittavat työvälineet. Istuma-asennossa toteutettava hieronta on mahdollista, kunhan tilasta löytyy pöytä ja tuoli. Rauhallinen tila lisää mukavuutta, mutta hieronta on mahdollista toteuttaa monenlaisissa ympäristöissä, esimerkiksi erilaisissa co-working -tiloissa.

Mobile massage palvelu keskittyy niska-hartiaseudun hoitoon eli aikaa siihen on hyvä varata 30 minuuttia/hlö (35€). Mikäli tällainen hetki työn ohessa kiinnostaa sinua ja työyhteisöäsi, laita viestiä niin vastaan mielelläni lisää sähköpostitse.

Email: skelloku@gmail.com

🇬🇧

!In the current situation this service is not available, but when the situation allows, I’ll get also mobile again!

Would an invigorating massage-break be suitable for your workplace? I do massage visits in the central Helsinki-area with a mobile neck-shoulder massage support with which the correct massage position can be found comfortably. I also bring other necessary tools with me. Massage in a sitting position is possible as long as there is a table and chair in the room. A calm space adds to the comfort, but massage is possible in many different settings, for example in various co-working spaces.

The mobile massage service focuses on the treatment of the neck-shoulder area, so it is good to book 30 minutes/person for it (€ 35). If you and your co-workers are interested in such a moment while working, please send me an email for more information.

Email: skelloku@gmail.com