Minusta / About me

Motivaationi työskennellä kehonhuollon ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijana on lähtöisin monipuolisesta taustastani esittävän taiteen ja liikunnan parissa sekä kiinnostuksestani kehollisuuteen ja ruumiillisuuteen sekä liikkumiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Olen toiselta ammatiltani Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografi (2003) ja olen työskennellyt pitkään esittävän taiteen parissa. Olen suorittanut tohtorintutkintoon johtaneen väitöstutkimuksen Taideyliopiston Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (2019). Tutkimukseni ytimessä oli ympäristön ja esiintyjän välisten suhteiden tarkastelu esittävän ja paikkasidonnaisen taiteen tekemisen viitekehyksissä. Työskentelen tällä hetkellä myös lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Työhistoriaani sisältyy paljon ohjaus- ja opetuskokemusta eri ympäristöissä. Erilaiset opettamiseen, ohjaamiseen ja mentorointiin liittyvät työkuvioni tukevat toisiaan mielekkäällä tavalla, koska niitä kaikkia yhdistää ruumiillisuuden ja kehollisuuden sekä liikkumisen moninaiset kysymykset. Koulutukseni ja ammatillisen historiani kautta ymmärrän hyvin fyysiseen harjoitteluun, esiintymiseen, liikkeen hallintaan ja kestävään toiminta- ja suorituskykyyn liittyviä haasteita. Asiakastyötäni ohjaa käytännönläheinen tutkimuksellinen asenne ja dialogisuus.

🇬🇧

My motivation to work as a body-conditioning professional stems from my long active sports and choreographer-mover background and from my long-term interest in physical training, bodywork, active lifestyle, and corporeality. Manual body-conditioning has helped me in various training and professional challenges. I have studied the certified massage therapist degree, because of my experiences of the importance of body-conditioning as part of the physically demanding profession. I have earlier studied in the Theatre Academy and I am working also there as a lecturer. Through my educational and professional history, I have a broad understanding about the notion of body. I have learned various body-techniques and perspectives for physical training, and I have also worked as a body-conditioning instructor with various groups.

: