Minusta / About me

Motivaationi työskennellä kokonaisvaltaisen kehonhuollon ammattilaisena on lähtöisin pitkästä ja monipuolisesta taustastani urheilun ja esittävän taiteen parissa sekä kiinnostuksestani anatomiaan ja fysiologiaan, kehollisuuteen ja ruumiillisuuteen sekä liikkumiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Manuaalinen kehonhuolto on auttanut ja tukenut minua monissa aktiiviseen harjoitteluun liittyvissä haasteissa sekä stressin ja vireystilan hoidossa. Tuki- ja liikuntaelimistön huoltaminen on ollut tärkeä osa aktiivista elämäntapaa ja fyysisesti vaativaa työtä esittävän taiteen parissa. Kokemuksieni johdosta olen opiskellut koulutetuksi hierojaksi. Olen toiselta ammatiltani Teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografi ja tutkija, ja urheiluhierojan toimen ohessa työskentelen mm. Teatterikorkeakoulussa vierailevana lehtorina. Lähestyn kehonhuoltoon liittyviä asioita käytännönläheisellä tutkimuksellisella asenteella. Koulutukseni ja ammatillisen historiani kautta minulla on laaja ymmärrys kehosta, kehollisuudesta, liikkeestä ja liikkumisesta ja ymmärrän hyvin fyysiseen harjoitteluun, esiintymiseen, liikkeen hallintaan ja toimintakykyyn liittyviä haasteita. Kehitän kokonaisvaltaisen kehonhuollon ammattitaitoani lisäkoulutuksilla. Jatkan opintojani tällä hetkellä fysioterapeuteille ja koulutetuille hierojille tarkoitetussa manuaalisten taitojen erikoistumiskoulutuksessa osteopatiakoulu Atlaksessa Espoossa. Opiskelen myös liikuntapsykologiaa Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja näissä opinnoissa syvennyn psyykkisten taitojen ja esiintyvän taiteilijan näkökulmista mm. stressinhallinnan, keskittymisen, kehotietoisuuden, rentoutumisen ja motivaation osa-alueille.

🇬🇧

My motivation to work as a body-conditioning professional stems from my long active sports and choreographer-mover background and from my long-term interest in training, anatomy and physiology, bodywork, active lifestyle, and corporeality. Manual body-conditioning has helped me in various training and professional challenges. I have studied the certified massage therapist degree, because of my experiences of the importance of body-conditioning as part of the physically demanding profession. I have earlier studied in the Theatre Academy and I am working there as a visiting lecturer. Through my educational and professional history, I have a broad understanding about the notion of body. I have learned various body-techniques and perspectives for physical training, and I have also worked as a body-conditioning instructor with various groups. From June 2021 onwards I continue developing my skills in the manual skills specialization training -course for physiotherapists and certified masseurs in the Ostheopathyschool Atlas in Espoo.

: