Minusta / About me

Motivaationi työskennellä kehonhuollon ammattilaisena on lähtöisin pitkästä ja monipuolisesta taustastani urheilun ja esittävän taiteen parissa sekä kiinnostuksestani kehollisuuteen ja ruumiillisuuteen sekä liikkumiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Tuki- ja liikuntaelimistön huoltaminen on ollut tärkeä osa aktiivista elämäntapaa ja fyysisesti vaativaa työtä esittävän taiteen parissa. Manuaalinen kehonhuolto on auttanut ja tukenut minua monissa fyysiseen harjoitteluun liittyvissä haasteissa sekä stressin ja vireystilan hoidossa. Kokemuksieni johdosta olen opiskellut koulutetuksi hierojaksi. Olen toiselta ammatiltani Teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografi ja tutkija, ja urheiluhierojan toimen lisäksi työskentelen Teatterikorkeakoulussa lehtorina. Erilaiset työkuvioni tukevat toisiaan mielekkäällä tavalla, koska niitä kaikkia yhdistää kiinnostukseni ja uteliaisuuteni liikkuvaan kehoon. Lähestyn kehonhuoltoon liittyviä asioita käytännönläheisellä tutkimuksellisella asenteella. Koulutukseni ja ammatillisen historiani kautta ymmärrän hyvin fyysiseen harjoitteluun, esiintymiseen, liikkeen hallintaan ja toimintakykyyn liittyviä haasteita. Kehitän ammattitaitoani lisäkoulutuksilla ja olen esim. v. 2021 suorittanut fysioterapeuteille ja koulutetuille hierojille tarkoitetun manuaalisten taitojen erikoistumiskoulutuksen osteopatiakoulu Atlaksessa Espoossa. Opiskelen tällä hetkellä liikuntapsykologiaa Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja näissä opinnoissa syvennyn psyykkisen valmennuksen kysymyksiin yksilön sekä ryhmädynamiikan näkökulmista. Käyn vuonna 2022 myös EduFocus psyykkisen valmennuksen asiantuntijakoulutuksen urheilupsykologien Paula Arajärven ja Paula Thesleffin johdolla.

🇬🇧

My motivation to work as a body-conditioning professional stems from my long active sports and choreographer-mover background and from my long-term interest in physical training, bodywork, active lifestyle, and corporeality. Manual body-conditioning has helped me in various training and professional challenges. I have studied the certified massage therapist degree, because of my experiences of the importance of body-conditioning as part of the physically demanding profession. I have earlier studied in the Theatre Academy and I am working also there as a lecturer. Through my educational and professional history, I have a broad understanding about the notion of body. I have learned various body-techniques and perspectives for physical training, and I have also worked as a body-conditioning instructor with various groups. I develop my skills continuously and for example in 2021 I concluded the manual skills specialization training -course for physiotherapists and certified masseurs in the Ostheopathyschool Atlas in Espoo.

: