Minusta / About me

Motivaationi työskennellä kokonaisvaltaisen kehonhuollon ammattilaisena on lähtöisin pitkästä ja monipuolisesta liikunnallisesta taustastani ja koreografin/esiintyjän ammatistani, kokemuksistani tuki- ja liikuntaelimistön hoitamisen tärkeydestä osana fyysisesti vaativaa ammattia sekä kiinnostuksestani anatomiaan ja fysiologiaan, hyvinvointiin, ja ruumiillisuuteen. Olen aiemmin opiskellut  Teatterikorkeakoulussa ja työskentelen siellä edelleen vierailevana lehtorina ja tutkijana. Lähestyn myös kehonhuoltoon liittyviä asioita tutkimuksellisella asenteella. Koulutukseni ja ammatillisen historiani kautta ymmärrän hyvin fyysiseen harjoitteluun, liikkeen hallintaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Olen tutustunut moniin eri kehotekniikkoihin ja harjoittelun muotoihin sekä olen myös työskennellyt kehonhuolto-ohjaajana erilaisten ryhmien parissa.

🇬🇧

My motivation to work as a body-conditioning professional stems from my long active sports and choreographer/mover background, my experiences of the importance of body-conditioning as part of the physically demanding profession, and from my long-term interest in training, anatomy and physiology, bodywork, healthy lifestyle, and corporeality. I have earlier studied in the Theatre Academy and I am working there as a visiting lecturer and researcher. Through my educational and professional history, I have learned various body-techniques and perspectives for physical training, and I have also worked as a body-conditioning instructor with various groups.

: